ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Snímač

TS-293K

 
Technické parametry

  Napájecí napětí   12-24Vss (-10/+15%), 2W
  Detekovaný plyn   Hořlavé a výbušné plyny
  Princip měření   katalytický
  Rozsah měření   0-20% DMV
  Výstupní signál   4-20mA
  Zahřívací doba na čistém vzduchu   5min
  Klimatická odolnost   -10 až +50°C / 5 až 90% RV/40°C
  Teplota skladování   -20 až +55°C / 5 až 90% RV
  Kalibrační perioda   9-12 měsíců
  Rozměry (š × v × h)   105 x 195 x 85 mm
  Certifikace   ATEX / EEx d IIC T6
  Doba odezvy (t90)   do 60s
  Kabeláž napájení   1mm2 do 400m, 2,5mm2 do 800m / 24Vss
 
Snímače TS 293K jsou určené k vyhodnocování koncentrací hořlavých a výbušných plynů pomocí spojitého lineárního výstupního signálu 4÷20mA. Snímače TS 293K disponují katalytickou měřící buňkou umožňující měření v rozsahu 0-20% DMV. Katalytická měřící buňka je umístěna spolu s vyhodnocovacími obvody do společného litinového pouzdra. Snímače jsou určeny do výbušného prostředí - zóna1, zóna2. Vyrábějí se v provedení pro montáž na zeď. Pro vyhodnocení a zpracování výstupního signálu čidla doporučujeme použít moduly řady CS-484 , nebo CS-121 .
 
Instalace
Čidlo TS-293K instalujte ve svislé poloze senzorem směrem dolů a ne jinak. K upevnění čidla použijte dva otvory v litinové části pouzdra o průměru 6mm/ 107x70mm. Pomocí dvou šroubů (vrutů) čidlo připevněte ke zdi. Pro dosažení krytí uvedeného v tabulce technických informací je nutné použít pro kabeláž kabelovou průchodku s odpovídající certifikací. Doporučený typ průchodky je: ZT000 - ATEX EExd/e, s průchodností kabelu o průměru 8÷10,5mm.
Umístění snímačů musí odpovídat relativní hustotě měřeného plynu vztažené ke vzduchu (vzduch=1). V případě detekce plynů lehčích než vzduch se snímače instalují ke stropu místnosti (nejvyšší místo) tak, aby rychlost proudění vzduchu kolem nich nepřekračovala hodnotu 0,5m/s. V případě plynů těžších než vzduch se snímače umisťují zpravidla cca 10 až 15 cm nad podlahou. Snímače se montují na stěny, sloupy, boční plochy, do jímek šachet apod., a to co nejblíže k místu možného úniku. Snímač musí zůstat po instalaci přístupný servisním úkonům. Při instalaci doporučujeme dodržovat i technická doporučení dle TD G93801.
Propojení čidla k napájení doporučujeme provádět pro napětí 24Vss kabelem o průřezu 1,0mm2 do 400m nebo 2,5mm2 do 800m vzdálenosti od ústředny. Max. zátěžový odpor proudového výstupu čidla (RL) je 500ohmů pro 24V, nebo 50ohmů pro 12V. Pro správné výsledky měření je nutné zvolit vyhodnocovací zařízení čidla (vyhodnocovací ústřednu) tak, aby nebyla překročena hmax. hodnota tohoto zátěžového odporu RL.
Po instalaci čidla zkontrolujte nastavení výchozí nulové hodnoty – 4mA. V přípdě odchýlení hodnoty přes 4mA+/-0,2mA doporučujeme její přenastavení. Čidlo musí zůstat po instalaci přístupné servisním úkonům.
 
Údržba
Správná činnost měření je podmíněna průběžným testováním a kalibrováním čidla. Kalibraci čidla může provádět pouze osoba mající k této činnosti autorizaci to v periodách uvedených v kalibračním listě čidla. Kalibrační list je nezbytnou součástí záručního listu. Za správné provádění údržby systému detekce plynů nese plnou odpovědnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by měl být zaznamenáván, i když to není výslovně požadováno. Základní pravidla pro provádění kalibračních prací naleznete v KPKR-2000TP.
Zařízení udržujte v čistotě a pravidelně čistěte i otvory sloužící k přívodu vzduchu k senzoru čidla. Při čištění čidla používejte neutrální čistící prostředky, které nemohou ovlivnit jeho nastavení (kalibraci). Ověření funkce čidla – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc. Při funkční zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na vyhodnocovací ústředně včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch.
POZOR ! Funkci čidla zkoušejte výhradně zkušebním plynem o koncentraci odpovídající maximálně povolenému rozsahu měření. Pro testování snímače nepoužívajte zapalovač – koncentrace plynu v zapalovači převyšuje násobně měřící rozsah čidla (také nezaručuje minimální potřebné množství kyslíku).
Doporučený interval kalibrací čidla je uveden v kalibračním listě. Nedodržení termínů zde uvedených je důvodem k zániku záruk poskytovaných výrobcem.
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované. Při jakémkoliv zásahu do čidla, vyžadující otevření vrchního víka, je třeba čidlo odpojit od napájení.
Speciální vlivy:
- minimální doporučená komparační hodnota pro nastavení alarmu u tohoto čidla je 5% DMV
- linearitu výstupního signálu nelze zaručit při koncentracích kyslíku < 10%OBJ O2
- v případě měření koncentrací plynů značně převyšující horní měřící rozsah čidla, může dojít v důsledku nedostatku kyslíku k poklesu výstupního proudu. V uvedených případech používejte výhodnocovací jednotky s funkcí RESET, zabraňující deaktivaci posledního alarmu
- některé substance (např. na bázi silikonu, síry, fosforu, halogenové uhlovodíky) mohou způsobit nevratnou ztrátu citlivosti čidla
- rychlé změny vlhkosti mohou způsobit skluz výchozího měřeného bodu "0"ppm - 4mA - seřízení "0" není předmětem poskytované záruky
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Schéma
svorkového zapojení
 
  KR Protect ©2007