ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Přídavné zařízení

RM-516

 
Technické parametry

  Napájecí napětí    24Vss (-10/+15%) / 150mA
  Komunikační linka   RS-485
  Parametry výstupů   24V/0,5A, max. 100ms
  Klimatická odolnost   -10 až +50°C / 5 až 90% RV při 40°C
  Rozměry (š × v × h)   106 x 90 x 58 mm, modulbox 6M
  Kabeláž komunikační linky   stíněná kroucená dvoulinka 2x1mm
  Výstupy   16x NPN - otevřený kolektor
  Krytí   IP 20
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
 
RM 516 je programovatelný modul se 16-ti výstupními kolektory NPN. Modul umožňuje přiřazovat jednotlivým vstupům ústředny, či skupinám vstupů vlastní výstupní kolektory nezávislé na ostatních vstupech ústředny řady CS-484.
 
Funkce
Programování modulu RM-516 provádíme pomocí konfigurační tabulky, která je součástí konfiguračního programu SW-484 ústředen řady CS-484. Konfigurační tabulka předepisuje závislost aktivace výstupů modulu RM-516 na jednotlivých komparačních stupních a zónování čidel připojených k modulu CS-484.
 
Instalace
Konfigurační nastavení je uvedeno v protokolu o "NASTAVENÍ SYSTÉMU/MODULU", jenž je nezbytnou součástí dodávky modulu. Bez znalosti tohoto protokolu není možné uvést přístroj do provozu.
Moduly RM-560 se instalují do bezprostřední blízkosti ústředny řady CS-484, napájení je řešeno vnějším zdrojem bezpečného napětí. Moduly RM-560 jsou určeny pro montáž na lištu DIN TS 35mm. Zadní strana modulu má prolis pro lištu a úchytku na spodní straně. Úchytku lze uvolnit zatažením za ovládací třmínek směrem dolů. Stavební výška a boční profil jsou uzpůsobeny pro instalaci do plastových rozvodnic s DIN lištami pro jističe, vypínače ap. Pro zajištění komunikace mezi řídícím modulem CS-484 a modulem RM-560 je nutné propojit svorky modulu RM-560 označené COM+ a COM- se stejně označenými svorkami COM+ a COM- na řídícím modulu CS-484. Propojení realizujte vodičem vyhovujícím standardu RS-485 (tzn. stíněný dvouvodič, průřez vodiče minimálně 0,22mm2, impedance 100až130Ohm, kapacita vedení cca 60pF/m). Doporučený kabel je Belden 9841
 
Upozornění
Modul RM 516 je určen do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Upozorňujeme provozovatele, že použije-li zařízení způsobem, pro něž není výrobcem určeno, může být ochrana poskytovaná zařízením porušena.
 
Popis
Položka Funkce Popis
LED zelená PWR ON indikace napájení modulu
LED žlutá RUN inicializace komunikace RS-485
 
Schéma
Zapojení výstupních relé provádějte dle schématu prezentovaném u modulů CS-484 (při aktivaci NPN výstupu DOUT1 až DOUT16 bude relátko přes tento výstup přizemněno - bude na něj přiveden GND potenciál).
 
  KR Protect ©2007