ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Ústředna

CS-484E-3

Cena: 6940 ,- Kč
 
Technické parametry

  Napájecí napětí   24Vss (-10/+15%) / 350mA
  Analogové vstupy   3x 4-20mA/24Vss
  Logické vstupy   TEST: X-IN1 a GND, RESET: X-IN2 a GND
  Poplachové stupně   ALARM_1 ÷ 4 (pro každý vstup) + porucha FAULT
  Klimatická odolnost   0°C až +50°C / 5 až 90% RV při 40°C
  Teplota skladování   -20°C až +60°C / max. 95% RV
  Rozměry (š × v × h)   160 x 90 x 73 mm, modulbox 9M
  Výstupy   5x NPN ( ALARM 1÷ ALARM 4, FAULT)
  Parametry výstupů   24V/0,5A, max100ms, 0,2A trvale, přepěť. ochrana
  Vizualizační SW   základní verze vizual. SW je dodávána s ústřednou
  Konfigurační SW   na vyžádání
  Krytí   IP 20
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
  Doplňkové vybavení   protokol MODBUS_RTU, nebo AIBUS
  Komunikační rozhraní   1x RS-485, 1x RS-232, options: 1x RS-485 (izol.)
 
Mikroprocesorová ústředna CS-484E-3 je čtyřúrovňový regulátor s programovatelnou vazbou 3 analogových vstupů (čidel) a 5-ti výstupů pro ALARM 1,2,3,4 + poruchu FAULT. Koncepčně vychází z ústředny CS-484E, disponuje však pouze 3-mi analogovými vstupy a základními funkcemi kladenými v současné době na profesionální systémy detekce plynů (komunikační rozhraní RS-485, konfigurační SW ap.). Je předurčena k vyhodnocování výstupních signálů z plynových detekčních čidel nejen v prostorách garážových stání, ale i v dalších průmyslových aplikacích detekce hořlavých, výbušných a toxických plynů - SEZNAM POUŽITELNÝCH ČIDEL.
 
Funkce
Při překročení poplachových stupňů aktivuje ústředna CS-484E-3 odpovídající výstupní signál. Všechny 4 poplachové stupně ústředny jsou vybaveny časovačem zpoždění, volitelným v rozsahu 0-256s, jednotlivě pro každý vstup. Každému vstupu, či skupině vstupů, (S1÷S3) a poplachovým stupňům (Alarm1 ÷ Alarm4) je možné SW přiřadit odpovídající výstup. Ústředna disponuje 5-ti NPN sdruženými výstupy a jednou komunikační linkou RS-485 pro komunikaci s moduly RM-560/516. Ústřednu je možné připojit pomocí lokální linky RS-232 k PC a pomocí vizualizačního SW (v ceně ústředny) sledovat její konfiguraci, aktuální naměřené hodnoty koncentrací a poplachové stavy na jednotlivých analogových vstupech. Pro komunikaci s větším počtem ústředen doporučujeme využít izolovanou linku RS-485 (pouze na vyžádání).
Ústřednu je možné osadit bezpotencionálními výstupními kontakty pro ALARM 1 - ALARM 4:
sdružené kontaktní výstupy: relátka R-484
programovatelné výstupní kontakty: reléový modul RM-560
programovatelné kolektorové výstupy: kolektorový modul RM-516
externí tlačítko TEST/RESET: T-484
Programování ústředny
ústřednu dodáváme nakonfigurovanou a připravenou k montáži. Pokud budete požadovat změnu konfigurace (např. z důvodu připojení nových snímačů, změny poplachových stupňů, časových konstan apod.), můžete ústřednu odeslat na náš servis, nebo si změnu provést vlastními silami za použítí konfiguračního softwaru SW-484. Tento SW umožňuje měnit konfiguraci i expanzním reléovým či kolektorovým modulům řady RM-516 a RM-560. Ústředna ani moduly nevyžadují pro svůj provoz použití konfiguračního SW.
 
Instalace
Ústředna CS-484E-3 je určena pro montáž na lištu DIN TS 35mm. Zadní strana ústředny má prolis pro DIN lištu a úchytku na spodní straně. Úchytku lze uvolnit zatažením za ovládací třmínek směrem dolů. Stavební výška a boční profil jsou uzpůsobeny pro instalaci do plastových rozvodnic s DIN lištami pro jističe, vypínače ap.
Konfigurace ústředny, tj. počet aktivních vstupů, hodnoty poplachových stupňů, časová zpoždění, stabilizační interval jsou uvedeny v protokolu o „NASTAVENÍ SYSTÉMU“, jenž je nezbytnou součástí dodávky ústředny. Bez znalosti tohoto protokolu není možné uvést ústřednu do provozu.
V případě využítí ústředny pro vyhodnocování signálů z katalytických snímačů je nutné aktivovat funkci RESET (viz konfigurační nastavení ústředny). Funkce RESET zabraňuje samovolnému poklesu výstupního proudu katalytických snímačů v případě přítomnosti vysokých koncentrací hořlavých plynů (z důvodu absence kyslíku). V těchto případech používejte externí tlačítko TEST/RESET, např.:T-484
 
Údržba
Funkci ústředny zkoušejte stiskem tlačítka TEST (nebo propojte svorky X-IN1 a GND). Stiskem tohoto tlačítka simulujete 4.poplachový stav ústředny. Ústředna musí při testování aktivovat všechny odpovídající funkce včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch. Nezapomeňte, že aktivace výstupů ústředny může být časově zpožděna o interval nastavený v konfiguračním SW (0-256s). Pro návrat ústředny do provozního stavu stiskněte tlačítko RESET (nebo propojte svorky X-IN2 a GND), dle schématu svorkového zapojení .
Zařízení udržujte v čistotě. Za správné provádění údržby systému detekce plynů nese plnou odpovědnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by měl být zaznamenáván, i když to není výslovně požadováno.
POZOR ! Ověření funkce ústředny – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc.
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Popis
Položka Funkce Popis
LED červená ALARM 1 Signalizace - ALARM 1
LED červená ALARM 2 Signalizace - ALARM 2
LED červená ALARM 3 Signalizace - ALARM 3
LED červená ALARM 4 Signalizace - ALARM 4
LED žlutá FAULT Signalizace poruchy spojení ústředny s čidlem
LED zelená RUN Signalizace bezporuchového stavu ústředny
LED žlutá XCOM Porucha ústředny
LED zelená PWR ON Signalizace napájení ústředny
 
Schéma
schéma ve formétu PDF: CS-484E-3

OZNAČENÍ SVORKY  

POPIS

11

GND

Napájení ústředny

12

24V

Napájení ústředny

13

COM-

RS-485

14

COM+

RS-485

15

X - IN 1

TEST

16

X - IN2

RESET

51

X - OUT 1

NPN – neosazeno

52

X - OUT 2

NPN – neosazeno

53

X - OUT 3

NPN – neosazeno

54

FAULT

NPN – porucha FAULT

55

ALARM 1

NPN - 1. poplachový stav

 

OZNAČENÍ SVORKY

POPIS

56

ALARM 2

NPN - 2. poplachový stav

57

ALARM 3

NPN - 3. poplachový stav

58

ALARM 4

NPN - 4. poplachový stav

59

GND

GND

67

XGND

Izolovaná linka RS-485
(na vyžádání)

68

XCOM-

69

XCOM+

 

 

 

 

GND

Připojení čidel dle schématu

 

IN-S1 až IN-S8

 

24V

 
 
  KR Protect ©2007