ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Snímač

TS-315IR-CO2

Cena: 15990 ,- Kč
 
Technické parametry

  Detekovaný plyn   Oxid uhličitý - CO2
  Princip měření   infračervená absorpce - IR senzor
  Rozsah měření   0 - 5% OBJ CO2, variantně 0-3000ppm CO2
  Výstupní signál   4 - 20mA / lineární
  Křížová citlivost   žádná
  Zahřívací doba na čistém vzduchu   průměrně 2min
  Doba odezvy (t90)   méně než 70s
  Klimatická odolnost   -10 až +50°C/15 až 95% RV / 40°C nekondenzující
  Teplota skladování   +5 až +20°C / max. 95%RV
  Napájecí napětí   24Vss +/-5%
  Příkon   2,5W / 24Vss
  Hmotnost   350g
  Rozměry (š × v × h)   120 x 100 x 80mm
  Montážní otvory   průměr 5mm / 66x86mm
  Provedení pouzdra   hliník, niklovaná mosaz
  Očekávaná životnost senzoru   minimálně 5 let na čistém vzduchu
  Kalibrační perioda   6 -12měsíců
  Kabeláž napájení   3x 1mm2, např.: JYTY 3x1
  Krytí   IP 54
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
 
Čidla TS-315IR-CO2 jsou určena pro detekci oxidu uhličitého - CO2. Měřící buňka pracuje na principu infračervené absorpce (IR) s dvojitou vlnouvou délkou. IR měrící princip zaručuje selektivní meření s nulovou křížovou citlivostí na jiné plyny. Pro vyhodnocení a zpracování výstupního signálu čidla doporučujeme použít moduly řady CS-484 , nebo CS-121 . Moduly řady CS-484 jsou schopny spolu s měřením okamžitých hodnot koncentrací zajistit i výpočet přípustných expozičních limitů PEL - požadovaných sbírkou zákonů č.178/2001.
Čidlo disponuje komunikačním rozhraním RS-485 pro nastavení konfigurace a umožnění servisních úkonů.
 
Instalace
Čidlo je určeno pro montáž na zeď. K upevnění čidla použijte čtyři otvory o průměru 5mm/86x66mm znázorněné červeně v rozměrovém náčrtku čidla. Pomocí šroubů (vrutů) čidlo připevněte ke zdi. Čidlo je dodáváno s kabelovou průchodkou PG9. Čidla TS-315IR-CO2 instalujte cca 30cm nad úroveň podlahy v měřeném prostoru. Velikost půdorysné plochy kterou je schopno detekovat jedno čidlo závisí především na členitosti prostoru, způsobu větrání místnosti i rozmístění možných zdrojů úniku měřeného plynu. Čidla jsou napájena malým napětím. Propojení čidel k vyhodnocovací ústředně provádějte stíněným kabelem 3 x 1mm2 (doporučený typ JYTY 3x1). Veškerá manipulace se provádí při odpojeném napájení.
Čidlo musí zůstat po montáži přístupné servisním úkonům.
 
Údržba
Správná činnost měření je podmíněna průběžným testováním a kalibrováním čidla. Kalibraci čidla může provádět pouze osoba mající k této činnosti autorizaci a to v periodách uvedených v kalibračním listě čidla. Kalibrační list je nezbytnou součástí záručního listu. Za správné provádění údržby systému detekce plynů nese plnou odpovědnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by měl být zaznamenáván, i když to není výslovně požadováno. Základní pravidla pro provádění kalibračních prací naleznete v KPKR-2000TP.
Zařízení udržujte v čistotě a pravidelně čistěte otvory sloužící k přívodu vzduchu k senzoru čidla. Při čištění čidla používejte neutrální čistící prostředky, které nemohou ovlivnit jeho nastavení (kalibraci). Ověření funkce čidla – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc. Při funkční zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na vyhodnocovací ústředně včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch.
POZOR ! Funkci čidla zkoušejte výhradně zkušebním plynem o koncentraci nepřekračující rozsah měření.
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované.
Speciální vlivy:
- minimální doporučená komparační hranice pro nastavení alarmu je 0,5% OBJ.
- minimální měřitelná koncentrace CO2: 0,25% OBJ.
- čidlo udržujte čisté a suché - předcházejte kondenzaci vody
Při jakémkoliv zásahu do čidla, vyžadující otevření vrchního víka, je třeba čidlo odpojit od napájení.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Schéma
svorkového zapojení
 
  KR Protect ©2007