ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Snímač

KM-1-HL

 
Technické parametry

  Detekovaný plyn   freony R123a, R134a , R143a, R404a, R407c, ap.
  Rozsah měření   0-1%OBJ
  Výstupní signál   4 - 20mA / lineární
  Křížová citlivost   hořlavé a výbušné plyny, freony, organické páry ap
  Zahřívací doba na čistém vzduchu   10min (90%), 120min (99%)
  Doba odezvy (t90)   30-60s v závislosti na typu freonu
  Klimatická odolnost - teplota   -20°C až +50°C
  Klimatická odolnost - vlhkost   10% až 90%RV - nekondenzující
  Napájecí napětí   18,5 - 30Vss
  Příkon (max)   přibližně 80mA / 2W
  Očekávaná životnost senzoru   průměrně 4-5 let na čistém vzduchu
  Umístění čidla   co nejblíže a nad úroveň podlahy měřeného prostoru
  Maximální zátěž   500 ohmů
  Kabeláž napájení   stíněný kabel 3x1mm do vzdálenosti 1000m
  Provedení pouzdra   Al pouzdro, sintrovaný filtr senzoru
  Krytí   IP 54 - kromě průchodu plynu
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
  Certifikace   EN-61779-1, EN-61779-4
 
Čidla KM-1-HL jsou určena prioritně pro detekci úniků chladiva v případech jeho havárií či náhodných úniků. Detekce chladiva - fluorovaných uhlovodíků HFC a PFC, jako jsou např.: R134a, R23, R125, R143a, R152a a jejich směsi R404a, R407C a R410a v prostorách zasažitelných tímto plynem při ochraně zdraví osob a majetku.
Pro vyhodnocení a zpracování výstupního signálu čidla doporučujeme použít moduly řady CS-484 , nebo CS-121 .
 
Instalace
Čidla KM-1-HL instalujte do měřeného prostoru v horizontální poloze, t.j. hlavicí (krytkou měřícího senzoru) směrem dolů a ne jinak. Pomocí dvou šroubů (vrutů) čidlo připevněte ke zdi. Čidlo je dodáváno s kabelovou průchodkou M16x1,5 o průchodnosti kabelu s průměrem 5÷9mm.
Umístění čidel musí odpovídat relativní hustotě měřeného plynu vztažené ke vzduchu (vzduch=1). Velikost půdorysné plochy detekované jedním čidlem je do 40m2. Velikost této plochy závisí na členitosti prostoru, způsobu větrání místnosti i rozmístění zdrojů úniku freonu. Rychlost proudění vzduchu kolem čidla nesmí překročit 1m/s. Veškerá manipulace se provádí při odpojeném napájení.
Čidla propojujte s vyhodnocovací ústřednou pomocí stíněného třížilového kabelu 3 x 1mm do 1000 m vzdálenosti ústředny od měřícího čidla – odpovídá kabelu s odporem 9Ω. Po instalaci snímače zkontrolujte nastavení výchozí nulové hodnoty – 4mA. V přípdě odchýlení hodnoty přes 4mA+/-0,2mA doporučujeme její přenastavení.
Čidlo musí zůstat po instalaci přístupné servisním úkonům.
 
Údržba
Správná činnost měření je podmíněna průběžným testováním a kalibrováním čidla. Kalibraci čidla může provádět pouze osoba mající k této činnosti autorizaci a to v periodách uvedených v kalibračním listě čidla. Kalibrační list je nezbytnou součástí záručního listu. Za správné provádění údržby systému detekce plynů nese plnou odpovědnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by měl být zaznamenáván, i když to není výslovně požadováno.
Zařízení udržujte v čistotě a pravidelně čistěte otvory sloužící k přívodu vzduchu k senzoru čidla. Při čištění čidla používejte neutrální čistící prostředky, které nemohou ovlivnit jeho nastavení (kalibraci). Ověření funkce čidla – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc. Při funkční zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na vyhodnocovací ústředně včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch.
POZOR ! Funkci čidla zkoušejte výhradně zkušebním plynem o koncentraci nepřekračující rozsah měření čidla.
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované.
Speciální vlivy:
- polovodičový senzor reaguje se všemi typy hořlavých plynů a par, stejně jako se všemi ostatními druhy freonů. Křížová citlivost závisí na typu měřeného freonu
- přítomnost vodíku může způsobit snížení výstupního signálu snímače
- přítomnost NO2 může způsobit negativní měřící signál
- minimální doporučená komparační hranice tohoto snímače je 0,1%OBJ.
- nedoporučujeme snímač provozovat v prostředí s významnými změnamy vlhkosti, nebo koncentracemi kyslíku
Při jakémkoliv zásahu do čidla, vyžadující otevření vrchního víka, je třeba čidlo odpojit od napájení.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Schéma
svorkového zapojení
 
  KR Protect ©2007