ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Snímač

TS-215G

 
Technické parametry

  Detekovaný plyn   Oxid uhelnatý - CO
  Princip měření   elektrochemická buňka
  Rozsah měření   0 - 300ppm
  Výstupní signál   4 - 20mA / lineární
  Křížová citlivost   dle tabulky křížových citlivostí
  Zahřívací doba na čistém vzduchu   průměrně 10min
  Doba odezvy (t90)   méně než 60s
  Klimatická odolnost   -10 až +50°C/15 až 95% RV / 40°C nekondenzující
  Teplota skladování   +5 až +20°C / max. 95%RV
  Napájecí napětí   24Vss +/-10%
  Příkon   0,5VA
  Hmotnost   175g
  Rozměry (š × v × h)   112 x 160 x 60mm
  Montážní otvory   průměr 5mm / 78x38mm
  Provedení pouzdra   plastové pouzdro
  Očekávaná životnost senzoru   více než 5let na čistém vzduchu
  Kalibrační perioda   6 -12 měsíců
  Kabeláž napájení   JYTY 5x1 (7x1), s ext. snímači CNG a LPG: JYTY 3x1
  Krytí   IP 54
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
Hodnoty koncentrací CO vyžadované sbírkou zákonů č.178/2001: PEL=30mg/m3, NPK-P=150mg/m3 (koeficient přepočtu na ppm: 0,873), podzemní garáže max. koncentrace: 50ppm
 
Čidlo TS-215G je určeno pro kontinuální monitorování koncentrací oxidu uhelnatého v prostorách garáží. Svojí konstrukcí umožňuje připojení dalších dvou čidel pro detekci CNG a LPG. Pro vyhodnocování signálu z uvedených čidel doručujeme využít 4-úrovňové moduly řady CS-484 , nebo 2-úrovňové ústředny řady CS-121 .
 
Instalace
Čidla instalujte do měřeného prostoru ve vertikální poloze, t.j. hlavicí (krytkou měřícího senzoru) směrem dolů a ne jinak. K upevnění čidla použijte dva otvory o průměru 5mm/ 78x38mm. Pomocí dvou šroubů (vrutů) čidlo připevněte ke zdi. Pro dosažení krytí IP 54 je nutné utěsnit hlavy upevňovacích šroubů silikonovým tmelem tak, aby byl zamezen vstup vlhkosti do detektoru. Čidlo je dodáváno s třemi kabelovými průchodkami. Kabelová průchodka PG13,5 je určena pro propojení snímače s ústřednou kabelem JYTY 5x1 (průměr kabelu max. 11,5mm) , kabelové průchodky PG11 jsou určeny pro propojení tohoto snímače s externími snímači CNG a LPG pomocí kabelu JYTY 3x1 (průměr kabelu max. 9,7mm).
Čidla TS-215G instalujte cca 1,6m nad úroveň podlahy v měřeném prostoru. Velikost půdorysné plochy pokryté jedním čidlem závisí především na členitosti prostoru, způsobu větrání místnosti i rozmístění eventuálních zdrojů úniku CO. Při instalaci se snažte co nejefektivněji vykrýt místa kde se může měřený plyn hromadit a vytvářet nebezpečné koncentrace. Při instalaci dodržujte ČSN 736058. Elektrické propojení čidla k napájení, nebo připojení k vyhodnocovací ústředně smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací pro samostatné práce na elektrických zařízení nn. Propojení čidel k vyhodnocovací ústředně provádějte stíněným 5-ti žilovým kabelem, např. JYTY 5x1, (nebo JYTY 7x1). Veškerá manipulace se provádí při odpojeném napájení. Rychlost proudění vzduchu kolem čidla nesmí překročit 0,5m/s.
Čidlo není určené pro montáž do venkovního prostředí. Po instalaci doporučujeme provést kontrolu čidla funkční zkouškou. Čidlo musí zůstat po instalaci přístupné servisním úkonům.
 
Údržba
Správná činnost měření je podmíněna průběžným testováním a kalibrováním čidla. Kalibraci čidla může provádět pouze osoba mající k této činnosti autorizaci to v periodách uvedených v kalibračním listě čidla. Kalibrační list je nezbytnou součástí záručního listu. Za správné provádění údržby systému detekce plynů nese plnou odpovědnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by měl být zaznamenáván, i když to není výslovně požadováno. Základní pravidla pro provádění kalibračních prací naleznete v KPKR-2000TP.
Zařízení udržujte v čistotě a pravidelně čistěte i otvory sloužící k přívodu vzduchu k senzoru čidla. Při čištění čidla používejte neutrální čistící prostředky, které nemohou ovlivnit jeho nastavení (kalibraci). Ověření funkce čidla – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc. Při funkční zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na vyhodnocovací ústředně včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch.
POZOR ! Funkci čidla zkoušejte výhradně zkušebním plynem o koncentraci odpovídající maximálně povolenému rozsahu měření. Čidlo musí při testování zkušebním plynem aktivovat všechny odpovídající funkce na vyhodnocovací ústředně.

KALIBRACE ČIDLA
Veškerá nastavení čidla provádíme minimálně po uplynutí zahřívací doby. Čidlo musí být v předepsané poloze.
- nastavení „0“ hodnoty:
výchozí nastavení „0“ je zajištěno automaticky, vyhodnocovací elektronikou senzoru.
- nastavení citlivosti:
na čidlo přivedeme přes průtokoměr a kalibrační nástavec kalibrační plyn o koncentraci pohybující se v horní 1/3 měřícího rozsahu čidla. Rychlost proudění kalibračního plynu nastavíme na hodnotu 0,3÷0,5 l/min a takto necháme působit alespoň 60s. Po ustálení výstupního proudu čidla provedeme pomocí trimru umístěného na společné desce se senzorem (50kΩ) přesné nastavení výstupního proudu tak, aby jeho hodnota odpovídala koncentraci použitého kalibračního plynu.
Svorkovnice čidla TS-215G umožňuje měření proudových výstupů i z externích snímačů CNG a LPG – viz schéma svorkového zapojení:
pozice S1: proudový výstup snímače CO
pozice S2: proudový výstup snímače LPG
pozice S3: proudový výstup snímače CNG
Doporučený interval kalibrací čidla je uveden v kalibračním listě. Nedodržování termínů zde uvedených je důvodem k zániku záruk poskytovaných výrobcem.
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované. Při jakémkoliv zásahu do čidla, vyžadující otevření vrchního víka, je třeba čidlo odpojit od napájení.
Speciální vlivy:
- minimální doporučená komparační hodnota pro nastavení alarmu u tohoto čidla je 10ppm CO
- rychlé změny vlhkosti mohou způsobit skluz výchozího měřeného bodu "0"ppm - 4mA (seřízení "0" není předmětem poskytované záruky )
- vyvarujte se provozování čidla ve velmi suché atmosféře (pod 15%RV)
- minimální měřitelná koncentrace 5ppm CO
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Schéma
svorkového zapojení
 
  KR Protect ©2007