ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Snímač

SMART-3-IP

 
Technické parametry

  Detekovaný plyn   CH4, LPG, propan, butan, benzínové výpary
  Princip měření   katalytické spalování
  Rozsah měření   0 - 100%DMV / lineární
  Výstupní signál   4 - 20mA / lineární, na vyžádání reléový
  Doba odezvy (t90)   T90 < 30s v závislosti na typu senzoru
  Klimatická odolnost - teplota   -10°C až +60°C
  Klimatická odolnost - vlhkost   20% až 90%RV / 40°C - nekondenzující
  Napájecí napětí   12-24Vss, -20%/+15%
  Příkon   90-130mA
  Umístění čidla   dle relativní hustoty měřeného plynu
  Maximální zátěž   zátěžová impedance 200Ω
  Kabeláž napájení   stíněný kabel 3x1mm2, vnější průměr 6-10,5mm
  Provedení pouzdra   kovové pouzdro, sintrovaný filtr senzoru
  Krytí   IP54
  Hmotnost   900g - 1150g (dle typu)
  Rozměry (š × v × h)   106 x 170 x 65 mm
  Certifikace   ATEX, zóna 2
  Funkčnost měření   dle ČSN EN 61779-1/4
 
Čidla SMART-3-IP jsou určena pro detekci CH4, LPG, PROPAN, BUTAN nebo benzínových výparů v prostorách zasažitelných tímto plynem při ochraně zdraví osob a majetku.
Dodávané verze snímače:
S2096ME .. 0-100%DMV CH4 (metan)
S2096GP .. 0-100%DMV LPG (směs propan-butan)
S2096PR .. 0-100%DMV C3H8 (propan)
S2096BU .. 0-100%DMV C4H10 (butan)
S2096VB .. 0-100%DMV benzínové výpary
Pro vyhodnocení a zpracování výstupního signálu čidla doporučujeme použít moduly řady CS-484 , nebo CS-121 .
Ke snímači je možné doobjednat reléovou kartu STS3REL , disponující třemi výstupními bezpotenciálovými relé: ALARM-1, ALARM-2, ALARM-3, případně výstupním relé pro poruchu FAULT (takto vybavený snímač nepotřebuje pro další vyhodnocování ústřednu).
Pro nastavování parametrů snímače, včetně jeho kalibrace, je nutné použít KEYPAD .
 
Instalace
Čidlo je určeno pro montáž na zeď. K upevnění čidla použijte dva otvory o průřezu 8mm/ 75x75mm umístěné v pravé horní a levé spodní části čidla. Pomocí dvou šroubů (vrutů) čidlo připevněte ke zdi. K čidlu je nutné doobjednat kabelovou průchodku dle požadovaného krytí.
Umístění snímačů musí odpovídat relativní hustotě měřeného plynu vztažené ke vzduchu (vzduch=1). V případě detekce plynů lehčích než vzduch se snímače instalují ke stropu místnosti (nejvyšší místo) tak, aby rychlost proudění vzduchu kolem nich nepřekračovala hodnotu 0,5m/s. V případě plynů těžších než vzduch se snímače umisťují zpravidla cca 10 až 15 cm nad podlahou. Snímače se montují na stěny, sloupy, boční plochy, do jímek šachet apod., a to co nejblíže k místu možného úniku. Snímač musí zůstat po instalaci přístupný servisním úkonům. Při instalaci doporučujeme dodržovat i technická doporučení dle TD G93801.
Pro venkovní montáž je nutné čidlo chránit vhodným způsobem proti účinkům deště a přímého slunečního záření. Je nutno dbát na dodržení klimatickým podmínek uvedených v tabulce technických informací.
Pro propojení snímače s ústřednou doporučujeme použít stíněný kabel o následujícím průřezu:
do 100m vzdálenosti … 1x0,75mm2
do 200m vzdálenosti … 3x1,0mm2
do 300m vzdálenosti … 3x1,5mm2
 
Údržba
Správná činnost měření je podmíněna průběžným testováním a kalibrováním čidla. Kalibraci čidla může provádět pouze osoba mající k této činnosti autorizaci to v periodách uvedených v kalibračním listě čidla. Kalibrační list je nezbytnou součástí záručního listu. Za správné provádění údržby systému detekce plynů nese plnou odpovědnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by měl být zaznamenáván, i když to není výslovně požadováno. Základní pravidla pro provádění kalibračních prací naleznete v KPKR-2000TP.
Zařízení udržujte v čistotě a pravidelně čistěte i otvory sloužící k přívodu vzduchu k senzoru čidla. Při čištění čidla používejte neutrální čistící prostředky, které nemohou ovlivnit jeho kalibraci. Ověření funkce čidla – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc. Při funkční zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na vyhodnocovací ústředně včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch.
POZOR ! Funkci čidla zkoušejte výhradně zkušebním plynem o koncentraci odpovídající maximálně povolenému rozsahu měření. Doporučený interval provádění kalibrací čidla je uveden v kalibračním listě. Nedodržení termínů zde uvedených je důvodem k zániku záruk poskytovaných výrobcem.
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované.
Speciální vlivy:
- minimální doporučená komparační hodnota pro nastavení alarmu u tohoto čidla je 5%DMV CH4
- linearitu výstupního signálu nelze zaručit pro koncentrace nižší než 14% OBJ. O2
- některé substance (např. na bázi silikonu, síry, fosforu, halogenové uhlovodíky) mohou způsobit nevratnou ztrátu citlivosti čidla
Při jakémkoliv zásahu do čidla, vyžadující otevření vrchního víka, je třeba čidlo odpojit od napájení.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Schéma
svorkového zapojení
 
  KR Protect ©2007