ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Detektor

PATROL CO

 
Technické parametry

  Detekovaný plyn   oxid uhelnatý - CO
  Princip měření   elektrochemický
  Rozsah měření   50-300ppm CO
  Poplachové stupně   50ppmCO=75min, 100ppmCO=25min, 300ppmCO=ihned
  Výstupní relé   1x 230V - 8A
  Zahřívací doba na čistém vzduchu   průměrně 15min
  Klimatická odolnost   -10°C až +45°C /15 až 90% RV/ +40°C
  Teplota skladování   -20 až +60°C / max. 90% RV
  Napájecí napětí   230V/50Hz nebo 12-24Vss 100mA
  Příkon   100mA
  Rozměry (š × v × h)   140 x 85 x 40mm
  Kalibrační perioda   6 měsíců
  Kabeláž napájení   2x 1mm2, JYTY 2x1
  Krytí   IP 42
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
  Akustický signál   85dB do 1m
  Certifikace   ČSN EN 50291 (detekce CO v obytných budovách)
 
Detektor PATROL CO je určen k detekování oxidu uhelnatého – CO v prostorách obytných budov. Je vybaven selektivním elektrochemickým senzorem, akustickou sirénkou a bezpotencionálním výstupním relé. Podle velikosti koncentrace oxidu uhelnatého (CO) a doby jeho působení na senzor, detektor inicializuje POPLACHOVÝ STAV:
- aktivace akustického signálu
- aktivace výstupního relé
Detektor je certifikován v souladu s ČSN EN 50291 - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách.
 
Funkce
Detektor SE-315 inicializuje podle velikosti koncentrace oxidu uhelnatého (CO) a doby jeho působení na senzor, POPLACHOVÝ STAV (aktivace akustického signálu + výstupního relé) následujícím způsobem:
50ppm CO …… inicializace poplachu do 75min
100ppm CO ….. inicializace poplachu do 25min
300ppm CO ….. inicializace poplachu do ihned

Výstupnímu relé detektoru je možné přiřadit pomocí klemy (označena JUMPER J7) dvě následující logiky:
1) POZITIVNÍ LOGIKA (klema JUMPER J7 pozice 1-2)
Po připojení detektoru k napájení zůstane výstupní relé v klidové poloze (propojeno C-NC). K překlopení výstupních kontaktů dojde pouze v případě vyhlášení alarmu (poplachový stav).
2) NEGATIVNÍ LOGIKA (klema JUMPER J7 pozice 2-3)
Po připojení detektoru k napájení se výstupní relé „natáhne“ do provozní polohy (propojení C-NC). Zpět do klidové polohy (propojeno C-NC) se relé vrátí pouze v případě vyhlášení alarmu (poplachový stav) nebo výpadku napájení.
S aktivací poplachového stavu (ALARM) dojde v obou případech i k aktivaci interního akustického signálu (85dB / 1m).
 
Instalace
Detektory PATROL CO jsou určeny pro montáž do obytných budov. Instalujeme je cca 1,6m nad úroveň podlahy v měřeném prostoru, v blízkosti předpokládaných zdrojů CO. Detektor potřebuje po připojení na síť alespoň 15min. ke své stabilizaci. Detektor je dodáván v nakalibrovaném stavu. Propojení detektoru k síti smí provádět pouze osoba znalá. Provádí se kabelem 2 x 1mm2 (doporučený kabel je JYTY 2x1). Přívod pro připojení k síti musí být jištěn jednopólovým jističem 1A/250V a musí být označen PATROL CO/230.
 
Údržba
Správná činnost měření je podmíněna průběžným testováním a kalibrováním detektoru. Kalibraci detektoru může provádět pouze osoba mající k této činnosti autorizaci a to v periodách uvedených v kalibračním listě detektoru. Kalibrační list je nezbytnou součástí záručního listu.
Zařízení udržujte v čistotě a pravidelně čistěte i otvory sloužící k přívodu vzduchu k senzoru detektoru. Při čištění detektoru používejte neutrální čistící prostředky, které nemohou ovlivnit jeho nastavení (kalibraci). Ověření funkce detektoru – zkoušku funkčnosti - doporučujeme provádět minimálně jednou za měsíc. Při funkční zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na detektoru včetně spuštění poplašných signálů a hlásičů provozních poruch.
POZOR ! Funkci detektoru zkoušejte výhradně zkušebním plynem o koncentraci odpovídající maximálně povolenému rozsahu měření.
 
Upozornění
Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované. Při jakémkoliv zásahu do detektoru, vyžadující otevření vrchního víka, je třeba detektor odpojit od napájení.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Popis
Položka Funkce Popis
LED žlutá FAULT Porucha měřícího čidla, nebo modulu
LED zelená ON bliká-li = stabilizace detektoru, trvalý svit = provozní stav detektoru
LED červená ALARM Poplachový stav (viz funkce detektoru)
 
Schéma
svorkového zapojení
 
  KR Protect ©2007