ÚvodKatalog umožňuje vyhledávání katalogových listů přístrojů abecedně řazených v 5-ti tématických okruzích – skupinách.Průvodce – je pomocník, který Vás pomocí jednoduchých otázek navede na požadovaný katalogový list přístroje. CeníkNovinky
  Switch to english version   Napište nám...  
     
 
Detail přístroje Zpátky Uložit katalogový list ve formátu PDF Vytisknout katalogový list
 
Ústředna

CS-242

 
Technické parametry

  Napájecí napětí   230V/50Hz +/-10% / 30mA
  Počet vstupů   8 (4x dvoustupňový detektor)
  Poplachové stupně   2
  Typ připojitelných čidel   s reléovým výstupem
  Klimatická odolnost   -20 až +60°C / 5 až 90% RV při 40°C
  Teplota skladování   -20 až +60°C / max. 90% RV
  Rozměry (š × v × h)   106 x 90 x 58 mm, modulbox 6M
  Krytí   IP 20
  Výstupní relé   2 x 230 - 1A*
  Pracovní prostředí   bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
  Archivační paměť   pro 1 a 2 alarmový stupeň (blikající LED)
* Kontakty výstupních relé jsou navzájem nezávislé. Je však nepřípustné na nich kombinovat malé a nízké napětí, nebo spínat různé fáze nízkého napětí.
 
Mikroprocesorová ústředna CS 242 je určena k vyhodnocování až 4 detektorů s reléovými výstupy, jako jsou: SE-21, SE-22, SE-32 ap. Ústředna CS 242 je dvoustupňová. Při inicializaci vstupu od jakéhokoliv připojeného detektoru překlopí kontakty odpovídajícího výstupního relé a archivuje tento stav. Výstupní relé mohou ovládat další zabezpečovací prvky - optickou a akustickou signalizaci, hlavní uzávěr plynu, vzduchotechniku ap.
 
Funkce
Při překročení poplachového stavu Alarm 1, nebo Alarm 2 na jakémkoliv z připojených detektorů, ústředna inicializuje příslušnou LED diodu a překlopí kontakty odpovídajícího výstupního relé dle následujícího popisu: 1. POPLACHOVÝ STAV: při překročení 1.poplachového stavu (Alarm 1) na kterémkoliv z vyhodnocovaných detektorů, dojde k inicializaci příslušné červená LED “ALARM 1” a překlopí se kontakty výstupního relé "alarm 1". Za přítomnosti 1.poplachového stavu na kterémkoliv z připojených detektorů, bude červená LED “ALARM 1” svítit trvale (nepřerušovaně), při poklesu koncentrace pod hodnotu 1.poplachového stavu, začne červená LED “ALARM 1” svítit přerušovaně jako archivovaná informace o překročení tohoto stavu. Výstupní relé "alarm 1" je aktivováno, svítí-li červená LED “ALARM 1” trvale. Stiskem tlačítka RESET potvrdíme překročení tohoto stupně a blikající červená LED “ALARM 1” zhasne. 2. POPLACHOVÝ STAV: při překročení 2.poplachového stavu (Alarm 2) na kterémkoliv z vyhodnocovaných detektorů, proběhne logicky prvně překročení 1.poplachového stavu (viz předešlý odstavec) a poté dojde ke stavu odpovídajícímu překročení 2. poplachového stavu: inicializaci druhé 2.červené LED “ALARM 2” a překlopení kontaktů výstupního relé "alarm 2". Výstupní relé "alarm 2" má přiřazené časové zpoždění 4s. V případě poklesu koncentrace plynu pod úroveň 2.poplachového stavu bude ústředna nadále inicializovat červenou LED “ALARM 2” a výstupní relé "alarm 2". Tento stav potrvá až do stisku tlačítka RESET, kterým potvrdíme překročení druhého poplachového stavu a ústřednu uvedeme do výchozího stavu. Tlačítko RESET nelze použít v průběhu 2.poplachového stavu.
 
Instalace
Ústředna CS 242 je určena pro montáž na lištu DIN TS 35mm. Zadní strana ústředny má prolis pro lištu a úchytku na spodní straně. Úchytku lze uvolnit zatažením za ovládací třmínek směrem dolů. Stavební výška a boční profil jsou uzpůsobeny pro instalaci do standardních rozvodnic s DIN lištami pro jističe, vypínače ap.
 
Údržba
Ověření funkce ústředny provádějte stiskem tlačítka TEST . Stiskem tohoto tlačítka přivedete na vstupy ústředny proud 21mA a ústředna bude aktivovat všechny poplachové funkce. Pro návrat ústředny do provozního stavu stiskněte tlačítko RESET .
Čištění ústředny provádějte při odpojeném napájení.
 
Upozornění
Ústřednu smí připojovat k síti pouze osoba znalá. Provádí se kabelem 2 x 1mm2 (doporučený kabel je JYTY 2x1). Přívod pro připojení k síti musí být jištěn jednopólovým jističem 1A/250V a musí být označen CS-242/230. Jistič doporučujeme umístit v blízkosti zařízení. Vstupy ani napájení ústředny nemají žádný ochranný prvek – pojistku Upozorňujeme provozovatele, že použije-li zařízení způsobem, pro něž není výrobcem určeno, může být ochrana poskytovaná zařízením porušena.
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
 
Popis
Položka Funkce Popis
Tlačítko RESET Manuální reset druhého poplachového stavu. Tlačítko lze použít až po odeznění 2.poplachového stavu.
LED červená ALARM 1 1. poplachový stav - 10% DMV - překlopení výstupního relé "alarm 1"
LED červená ALARM 2 2. poplachový stav - 10% DMV - překlopení výstupního relé "alarm 2"
LED zelená POWER Provozní stav ústředny
 
Schéma
Po připojení detektoru k napájení se překlopí výstupní relé z klidové do provozní polohy. Provozní poloha výstupního relé je zakreslena v následujícím schématu:
 
  KR Protect ©2007