KEYPAD

$name

KEYPAD

KEYPAD je určený pro kalibrování a konfigurování snímačů řady SMART-3


Cena: 9950 Kč
Funkce

Možnosti přístroje:
1.2. – nastavení nulového bodu snímače

1.3. – nastavení SPAN – bodu výstupní charakteristiky

1.4. – nastavení nulového výchozího bodu signálu 4-20mA

1.5. – resetování snímače v případě chybového hlášení

Uvedené postupy jsou podrobně popsány v manuálu přístroje (viz pravý horní roh této stránky – formát *.pdf)

Instalace

Pod zadním víkem KEYPADu naleznete plochý kabel ukončený 10-PIN zdířkou. Zdířka je určena pro připojovací bod „J7“ umístěný ve snímači SMART-3 na desce s elektronikou. Zasunutí zdířky je možné provádět i když je snímač pod napájení. Víko snímače je možné otevřít pouze v případě, že v okolí snímače není přítomný plyn (doporučujeme přenechat tuto operaci servisnímu středisku). Po připojení ke snímači keypad zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu plynu v %DMV, včetně aktivovaných alarmů připojeného snímače SMART -3. Pomocí tlačítek lze volit jednotlivé parametry snímače.