SE-192K

$name Rozměry SE-192K

SE-192K

hořlavé a výbušné plyny, katalytický senzor, 0-20% DMV, výstup 4-20mA, napájení  12Vss.


Cena: 3890 Kč
Popis zařízení

Snímač SE-192K je určen k detekování hořlavých a výbušných plynů při jejich náhodných únicích či haváriích v prostorách zasažitelných tímto plynem při ochraně zdraví osob a majetku. Snímač je určen prioritně pro propojení s ústřednami pracujícími s napájecím napětím snímačů 12Vss (většinou jde o starší typy detekčních systémů).

Hlavní rysy snímače:

  • snímač je osazen katalytickým senzorem měřícím v rozsahu 0-20%DMV (dolní meze výbušnosti) kalibrovaného plynu
  • snímač disponuje analogovým výstupním signálem 4-20mA s lineární výstupní charakteristikou
  • je dodáván pouze ve variantě s napájením 12Vss
  • doporučená kalibrační perioda je 12měsíců
Technické parametry
TECHNICKÉ INFORMACE
Napájení 12 Vss (-10/+15%) / 165mA
Výstupní signál 4 – 20mA
Měřící princip Katalytické spalování
Rozsah měření 0-20% DMV CH4 (metan)
Přesnost měření +/- 5% FS
Pracovní teplota a vlhkost -10 až +500C / 5 až 90% r.v./400C
Pracovní poloha přívodním kabelem dolů
Period. kalibrování doporučeno 9-12 měsíců
Rozměry 110 x 75 x 75 mm
Krytí IP 44
Schéma zapojení