SE-21-230D

$name

SE-21-230D

Hořlavé plyny, 1x poplachový stupeň, katalytický senzor, 2x výstupní relé (ALARM2 +FAULT), napájení 230V/50Hz


Cena: 3890 Kč
Popis zařízení

Detektor SE-21-230D je určen k detekování hořlavých a výbušných plynů při jejich náhodných únicích či haváriích v prostorách zasažitelných tímto plynem při ochraně zdraví osob a majetku. Nejpoužívanější aplikace tohoto přístroje jsou s kalibracemi na: metan (CH4), propan (C3H8), butan (C4H10), směs LPG, etanol (C2H5OH) nebo vodík (H2).

Hlavní rysy přístroje:

  • detektor je osazen katalytickým senzorem měřícím v rozsahu 0-20%DMV (dolní meze výbušnosti) kalibrovaného plynu
  • detektor disponuje bezpotenciálovými výstupními relé, standardně (defaultně) nastavenými pro  Alarm_1= 10%DMV CH4 a Alarm_2= 20%DMV CH4. Jiné komparace, nebo kalibrační plyny je nutné uvést do objednávky
  • tlačítko TEST/RESET umožňuje kontrolu přístroje, včetně jeho propojení do nadřazeného systému MaR
  • doporučená kalibrační perioda je 12měsíců
Technické parametry
TECHNICKÉ INFORMACE
Detekovatelný plyn: Hořlavé a výbušné plyny
Princip měření: Katalytický senzor
Napájecí napětí: 230V/50HZ
Příkon: 3,5VA
Kategorie přeppětí v instalaci II
Rozsah měření: 0-20%DMV CH4

Defaultní kalibrace je metan (CH4), jiný kalibrační plyn je nutno upřesnit v objednávce

Výstupní signál: 2x výstupní bezpotenciálové relé:

1x relé ALARM_2 = 230V – 2A*

1x relé FAULT = 230V- 2A*

(výstupní relé pro ALARM_1 není osazeno)

* Kontakty výstupních relé jsou navzájem nezávislé. Je však nepřípustné na nich kombinovat malé a nízké napětí či spínat různé fáze nízkého napětí.

Zahřívací doba na čistém vzduchu Průměrně 10min
Doba odezvy (t90): Méně než 10s
Klimatická odolnost: -10°C až + 50°C / 15% – 95%RV
Teplota skladování: -20°C až + 50°C / max. 95%RV
Hmotnost detektoru: 420g
Rozměry (VxŠxH): 145 x 90 x 55 mm
Očekávaná životnost : Více než 4let na čistém vzduchu

koncentrace překračující měřící rozsah přístroje zkracují úměrně životnost senzoru

Kalibrační perioda: Doporučený interval kalibrace je 9-12 měsíců
Provedení pouzdra: ABS pouzdro,  2x kabel. průchodka PG9
Pracovní prostředí Bez nebezpečí výbuchu
Krytí: IP54
Schéma zapojení