SE-22-230DCO

$name

SE-22-230DCO

Oxid uhelnatý CO, 0-150ppm CO, elektrochemický senzor, 3x výstupní relé, napájení 230V/50Hz


Cena: 4950 Kč
Popis zařízení

Detektory SE-22-230DCO jsou určeny k detekování oxidu uhelnatého (CO) v prostorách zasažitelných tímto plynem při ochraně zdraví osob a majetku. Detektor je osazen selektivním elektrochemickým senzorem umístěným spolu s vyhodnocovacími a spínacími obvody do společného plastového (ABS) pouzdra.

Hlavní rysy detektoru:

  • dvouúrovňový detektor osazený 3-mi výstupními relé pro Alarm_1, Alarm_2 a poruchu FAULT
  • konfiguraci přístroje lze měnit pomocí konfiguračního SW nebo pomocí tlačítek na desce s elektronikou
  • tlačítko TEST/RESET umožňuje kontrolu přístroje, včetně jeho propojení do nadřazeného systému MaR
  • kalibrace je doporučena s intervalem 12měsíců
Technické parametry
TECHNICKÉ INFORMACE
Detekovatelný plyn: Oxid uhelnatý _ CO
Princip měření: Elektrochemický senzor
Napájecí napětí: 230V/50HZ
Kategorie přepětí v instalaci II
Příkon: 3,5VA
Rozsah měření: 0-150ppm CO
Maximální zátěž čidla: 600ppm CO
Výstupní signál: 3x výstupní bezpotenciálové relé:

  • 1x relé ALARM_1 = 230V – 2A
  • 1x relé ALARM_2 = 230V – 2A
  • 1x relé FAULT = 230V – 2A

* Kontakty výstupních relé jsou navzájem nezávislé. Je však nepřípustné na nich kombinovat malé a nízké napětí či spínat různé fáze nízkého napětí.

Zahřívací doba na čistém vzduchu Průměrně 10min
Doba odezvy (t90): Méně než 50s
Klimatická odolnost: -10°C až + 50°C / 15% – 95%RV
Teplota skladování: +5°C až + 50°C / max. 95%RV
Hmotnost detektoru: 420g
Rozměry (VxŠxH): 145 x 90 x 55 mm
Očekávaná životnost : Více než 5let na čistém vzduchu

koncentrace překračující měřící rozsah přístroje zkracují úměrně životnost senzoru

Kalibrační perioda: Doporučený interval kalibrace je 9-12 měsíců
Provedení pouzdra: ABS pouzdro,  2x kabel. průchodka PG9
Pracovní prostředí Bez nebezpečí výbuchu
Krytí: IP54
Schéma zapojení