SMART3G-C3 (H)

SMART3G-C3 (H)

Hořlavé plyny, Ex_Zóna_2, 0-100%DMV, výstup 4-20mA,
Options: karta STS3REL, karta RS485


Popis zařízení

Snímače SMART3G-C3 (H) jsou určeny pro měření koncentrací hořlavých a výbušných plynů v Ex prostředí zóna_2. Měřící senzory jsou katalytické nebo infračervené (IR senzory). Dostupné varianty snímačů jsou uvedeny v PDF souboru „Detekované plyny„.

Hlavní rysy snímače:

  • výstupní signál 4-20 mA/lineární, 3-vodičové propojení s vyhodnocovací ústřednou
  • možnost doplnění analogového výstupu (4-20mA) binárním výstupem: reléovou kartou STS3REL disponující 3-mi výstupními relé (Alarm_1, Alarm_2  a  porucha FAULT), nebo komunikačním rozhraním RS-485 (protokol MODBUS RTU)
  • široká škála detekovatelných plynů (viz PDF soubor „Detekované plyny“)
  • ATEX II3G (volitelně GD pomocí adaptéru)
  • SIL1_HW & SW
Technické parametry
TECHNICKÉ PARAMETRY
Detekovaný plyn Hořlavé a výbušné plyny
Princip měření Katalytické spalování nebo IR senzor
Napájení 12/24Vss (-20/+15%) / 130mA
Rozsah měření 0÷100%DMV
Výstupní signál 4÷20mA / lineární
Klimatická odolnost upřesnění naleznete na výrobním štítku přístroje (standardně -20°C až +60°C / 20 až 90% RV/400C _nekondenzující)
Tlakové podmínky 80-110kPa
Max. zatížení proudové smyčky 200Ω
Podmínky skladování -25 až +600C
Zahřívací doba do 5min
Čas odezvy – T90 15 ÷ 30s
Rozměry (Š x V x H) 110 x 170 x 65 mm
Připevňovací otvory (V x Š) 89 x 72mm
Hmotnost vč. průchodky 790g
Krytí II 3G Eex nAd nC d IIC T6
Normy CESI01 ATEX013U
Schéma zapojení