STS3REL

STS3REL

Reléová karta 3x výstupní relé, určeno pouze pro snímače řady SMART-3


Cena: 1690 Kč
Popis zařízení

Reléová karta STS3REL určena pro osazení do snímačů řady SMART3. Disponuje třemi výstupními bezpotenciálovými relé, které je možné využít pro funkce:

– FAULT
– ALARM_1: rozsah nastavení 05-25% rozsahu měření
– ALARM_2: rozsah nastavení 10-40% rozsahu měření
– ALARM_3: rozsah nastavení 20-60% rozsahu měření

Nastavení komparačních stupňů se provádí pomocí DIP přepínače umístěného na základní desce s elektronikou přístrojů řady SMART3 (viz manuál přístrojů).

Instalace

Kartu STS3REL objednávejte již vmontovanou do přístroje řady SMART3. Pokud bude nutné tuto kartu vmontovat dodatečně, doporučujeme dodržet následující postup montáže:

  • odpojte snímač SMART3 od napájení a demontujte jeho čelní víko
  • na základní desce s jeho elektronikou nastavte pomocí DIP přepínače kombinaci pinů tak, aby odpovídala Vašim požadavkům pro jednotlivé komparace osazované karty (viz návod k obsluze).
  • přemístěte jumper (klemu) na elektronice snímače z pozice „5-6“ do pozice „1-2“
  • do základní desky snímače nasuňte opatrně dva distanční sloupky dodávané s reléovou kartou
  • proveďte propojení plochého kabelu karty STS3REL s patřičným konektorem na základné desce snímače (viz návod k obsluze) a kartu připevněte pomocí dvou šroubů M3x5 k již vloženým distančním sloupkům
  • proveďte nastavení této karty pomocí jumperů, t.j volbu pozitivní /negativní logika a přiřazení poplachových stupňů jednotlivým relé
  • proveďte elektrické propojení reléových výstupů této karty s požadovanými obvody v systému MaR
  • proveďte zpětnou montáž čelního víka snímače
  • nyní můžete snímač opětovně připojit k napájení
  • proveďte funkční zkoušku této instalace pomocí testovacího plynu aplikovaného na snímač

 

Schéma zapojení