SW-22121

$name

SW-22121

Konfigurační software SW-22121 je určen pro detektory řady SE-2x a ústředny řady CS-121


Cena: 9990 Kč
Funkce

Konfigurační software SW-22121 je určen pro konfiguraci parametrů přístrojů:
detektor SE-21D
detektor SE-21-230D
detektor SE-22D
detektor SE-22-230D
ústředna CS-121-24
ústředna CS-121-230

Pomocí konfiguračního SW lze měnit následující parametry výše uvedených přístrojů:

Stabilizační interval volitelnost = 0÷120s
Kalibrace volitelnost = hořlavé a výbušné plyny (platí pouze pro detektory)
Hystereze volitelnost = 0÷6% rozsahu měření
tlačítko RESET volitelnost = aktivováno / deaktivováno
Nastavení výstupních relé:
Fault volitelnost dolní meze 2,0÷4,0mA, volitelnost horní meze 20,0 ÷24,0mA, volitelnost logiky relé = negativní / pozitivní logika
Alarm 1 volitelnost komparace = 0÷100%rozsahu měření, volitelnost logiky relé = negativní / pozitivní, volitelnost časového zpoždění = 0÷120s
Alarm 2 volitelnost komparace = 0÷100%rozsahu měření, volitelnost logiky relé = negativní / pozitivní, volitelnost časového zpoždění = 0÷120s

Bez konfiguračního SW lze konfigurovat (pomocí tlačítek) pouze následující parametry:
– kalibraci přístroje (platí pouze pro detektory)
– komparační hodnoty poplachových stupňů
– časová zpoždění komparačních stupňů
– stabilizační interval