TS-215EC

$name

TS-215EC

CO – oxid uhelnatý, 0-300ppm CO, elektrochemický senzor, výstupní signál 4-20mA


Cena: 5590 Kč
Popis zařízení

Snímač TS-215EC je určen k detekování oxidu uhelnatého (CO) při jeho únicích v prostorách kotelen, garáží a menších průmyslových celků při ochraně zdraví osob a majetku.

Hlavní rysy snímače:

  • snímač je osazen selektivním elektrochemickým senzorem nezpůsobujícím falešné poplachy (reaguje pouze s CO)
  • snímač disponuje analogovým výstupním signálem 4-20mA s lineární výstupní charakteristikou
  • doporučená kalibrační perioda je 12měsíců
  • snímače doporučujeme využít v propojení s ústřednami řady CS-121 a CS-484
Technické parametry
TECHNICKÉ INFORMACE
Detekovatelný plyn: Oxid uhelnatý_CO
Princip měření: Elektrochemický (selektivní měření)
Rozsah měření: 0-300ppm CO
Maximální zátěž čidla: 600ppm CO
Výstupní signál: 4-20mA / lineární charakteristika
Lineární charakteristiky max. 500Ω
Informace o stavu: Snímač je dodáván v nakalibrovaném a seřízeném stavu
Zahřívací doba na čistém vzduchu Průměrně 10min
Doba odezvy (t90): Méně než 60s
Prostředí: Bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
Klimatická odolnost: -10°C až + 50°C / 15% – 95%RV
Teplota skladování: +5°C až + 20°C / max. 95%RV
Napájecí napětí: 24Vss +/-10%
Příkon: 0,5VA
Hmotnost detektoru: 160g
Rozměry (VxŠxH): 160 x 87 x 60 mm
Očekávaná životnost : Více než 4roky na čistém vzduchu. Koncentrace překračující měřící rozsah snímače (i trvalá přítomnost měřeného plynu) zkracují úměrně životnost senzoru
Kalibrační perioda: 12 měsíců
Krytí: IP54
Schéma zapojení