TS-215K

$name

TS-215K

hořlavé a výbušné plyny, 0-20% DMV, katalytický senzor, výstupní signál 4-20mA


Cena: 3990 Kč
Popis zařízení

Snímač TS-215K je určen k detekování hořlavých a výbušných plynů při jejich náhodných únicích či haváriích v prostorách zasažitelných tímto plynem při ochraně zdraví osob a majetku. Nejpoužívanější aplikace tohoto přístroje jsou s kalibracemi na: metan (CH4), propan (C3H8), butan (C4H10), směs LPG, etanol (C2H5OH) nebo vodík (H2).

Hlavní rysy snímače:

  • snímač je osazen katalytickým senzorem měřícím v rozsahu 0-20%DMV (dolní meze výbušnosti) kalibrovaného plynu
  • snímač disponuje analogovým výstupním signálem 4-20mA s lineární výstupní charakteristikou
  • je dodáván ve variantách s napájením 24Vss nebo 12Vss
  • doporučená kalibrační perioda je 12měsíců
  • snímač doporučujeme využít v propojení s ústřednami řady CS-121 a CS-484
Technické parametry
Napájecí napětí 24Vss (-10/+15%), 12V varianta na vyžádání
Detekovaný plyn Hořlavé a výbušné plyny
Princip měření katalytická měřící buňka
Rozsah měření 0-50% DMV (0-20%DMV)
Výstupní signál 4-20mA
Zahřívací doba na čistém vzduchu 5min
Klimatická odolnost -10 až +50°C / 5 až 90% RV
Teplota skladování -25 až +55°C / 5 až 90% RV
Kalibrační perioda 9-12 měsíců
Rozměry (š × v × h) 160 x 87 x 60 mm
Krytí IP 54, plastové pouzdro
Pracovní prostředí bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3
Příkon 2,5VA
Kabeláž napájení 3×0,8mm2 do 100m, 3x 1,5mm2 do 200m
Funkčnost měření dle ČSN EN 61779-1, ČSN EN 61779-4
Schéma zapojení