TS-CH4-1

$name

TS-CH4-1

Souprava s testovacím plynem: CH4, objem láhve: 10l CH4, koncetrace plynu: 0,5-1,0%obj. CH4


Cena: 6850 Kč
Upozornění

Testovací souprava je určena k provádění funkčních zkoušek snímačů a detektorů hořlavých plynů. Není určena pro provádění jejich kalibrací (!).
Pomocí přiloženého průtokoměru lze dodržet doporučenou rychlost proudění testovacího plynu (nejčastěji 0,1-0,5l/min).

Schéma zapojení
Schéma zapojení TS-CH4-1